Siitosoriin kapasiteetti. Mikä se oikein on? Ja mikä osa siitä periytyy?

MAS 15.4.2015 07:02

 

Normaalin starttihevosen kapasiteetin voi mielestäni jakaa kolmeen osaan:

 

1. Atleettiset kyvyt

Miten kovaa hevosen kyvyillä on mahdollisuus ravata kilpailumatkat? Siis ilman ulkopuolisia häiriöitä, kuskin osuutta, vauhdinjakoa ym.

 

2. Treenikestävyys ja työntekohalu

Kuinka paljon hevosen elimistö ja jalat kestävät treeniä ja kilpailuja? Tähän sisältyy tietysti myös halu tehdä töitä ihmisen haluamalla tavalla.

 

3. Juoksupää

Eli miten suuren osan absoluuttisesta kapasiteetistään hevonen pystyy kilpailutilanteessa antamaan ulos? Jotkut pystyvät antamaan ulos jopa yli 100% voitontahdon ollessa niin kova.

 

 

Kaikki nämä osa-alueet ovat erittäin tärkeitä kilpahevoselle, eikä yksikään hevonen saavuta toivottuja tuloksia ilman kaikkien osa-alueiden toimimista.

 

Mutta miten nämä tärkeät suureet periytyvät? Mikä on tärkeää siitosoriille? Ja miten nämä tärkeimmät asiat voi kuvailla?

Siinä onkin vaikea tehtävä, mutta yritän sitä tuossa alla. Samalla huomioin, että siitosori periyttää USEIMMITEN omia synnynnäisiä ominaisuuksiaan. Siksi ulkoisten tekijöiden vaikutus on pyrittävä poistamaan. Ja ulkoisten tekijöiden vaikutus on sitä pienempi, mitä nuorempana tehtyjä tuloksia tarkastellaan.

Samalla on kokemuksen ja tutkimuksen avulla pystyttä kiistatta näyttämään, että varhainen lahjakkuus on varmin periytyvä suure. Mutta edes varhainen lahjakkuus ei takuu siitosmenestystä. Kuitenkin voi sanoa, että kansainvälisen huipputason ori onnistuu siitoksessa ehkä 40% varmuudella. Kansainvälisen huipputason vasta aikuisena saavuttanut ori taas onnistuu siitoksessa ehkä 1% varmuudella. Mutta molemmat VOIVAT onnistua tai epäonnistua. Todennäköisyydet ovat vain voimakkaasti varhaislahjakkaan puolella.

 

Siis listaamaan ja määrittelemään siitosoriin onnistumista mahdollistavia tekijöitä:

 

1. Varhaislahjakkuus

Kyky erittäin nuorena voittaa tasokkaat vastustaja jopa JUOKSUNKULUSTA RIIPPUMATTA. Suomessa valitettavan usein arvostellaan potentiaalisia siitosoriita niiden uran viimeisten starttien perusteella. Minusta tämä on epäreilua ja jopa tyhmää. Oritta pitäisi aina arvostella sen ensimmäisen, nuorena tehdyn, kilpailukauden näyttöjen perusteella. Hyvin harvoin vanhempana tehty ensimmäinen kilpailukausi

tuottaa onnistuneen siitosuran. Joskus kuitenkin, mutta silloinkin jokseenkin poikkeuksetta sairastuminen tai tapaturma on siirtänyt kilpailujen aloitusta.

 

2. Kilpailupää

Kyky kääntää ravikilpailu voitoksi. Juoksunkulut vaihtelevat. Samoin lähtöpaikat. Tulevat onnistuneet siitosoriit pystyvät usein voittamaan vaikean lähtöradan voitoksi tai hyväksi sijoitukseksi olosuhteista riippumatta. Siitosoriin tulee tehdä hyvää jälkeä keulasta, takaa sekä johtavan rinnalta.

 

3. Ajettavuus

Oriin periytyminen on suun osalta voimakasta. Ori, jonka ajettavuus on huono, jättää hyvin usein jälkeläisiä joissa on sama vika.

 

4. Liikkeet

Liikkeet periytyvät myös voimakkaasti. Erittäin epätavallinen liike voi toimia oriilla itsellään, mutta usein varsat eivät pysty epätavanomaisella liikkeellä tulosta tuottamaan

 

5. Suku

Maailman parhaissa emälinjoissa on useita, jotka eivät syystä tai toisesta tuota onnistuneita siitosoriita vaikka huippukilpahevosia on pilvin pimein. Myös tietyt isäoriit näyttävät tuotavan useampia siitosoripoikia, kuin toiset.

 

 

Millä suureilla sitten mitataan kapasiteettia?

 

Ennätys on epävarma suuren kapasiteetin mittaamiseen. Rataolosuhteet ja vauhdinjaot vaikuttavat kovin voimakkaasti loppuaikaan. Jos vaikka RC Royalty ravasi 2-vuotiaana New Yorkin 800 metrin radalla 14,5, niin se aika on paljon kovempi, kuin jonkun toisen oriin Lexingtonissa ravaama 11,0

 

Voittosumma näyttää jo enemmän. Kuitenkin Sire Stakesit USA’sa ovat vääristäneet voittosummien jakautumista Pohjois-Amerikassa voimakkaasti. Muutama vuosi sitten Ontariossa ansaittu 800.000 Dollaria pääosin rajatuissa lähdöissä vastaa ehkä 300.000 Dollaria New Jerseystä ja Grand Circuitista ansaittuna. Joissain ikäluokissa ero on vieläkin suurempi.

 

Paras tapa mitata kapasiteettiä on katsoa mitä hevosia siitosori on kohdannut ja voittanut? Mille se on hävinnyt? Ja minkälaisten juoksunkulkujen jälkeen? Tässä apuna on GRR1 arvostetut kilpailut. Suurin raha vetää hyvin mukaan parhaat hevoset parhaassa kunnossaan. Jos siis valittava ori on näissä GRR1 kisoissa pystynyt menestymään, on se todennäköisesti parempi hevonen, kuin se muualla menestyksensä saanut.